Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerine oturma izni kolayl???
-?in2018/08/16 16:30:29August 16 2018 18:21:13

Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerine oturma izni kolayl???

?in Devlet Konseyi, Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerinin ?in'in ana kesiminde yerle?im izni ba?vurusu yapmalar?n? kolayla?t?racak yeni bir y?netmenlik yay?nlad?.

?in elindeki ABD tahvilini azaltmaya devam ediyor
-?in2018/08/16 14:46:13August 16 2018 18:21:13

?in elindeki ABD tahvilini azaltmaya devam ediyor

?in'in Haziran ay?nda 4,4 milyar dolar ABD tahvili azaltt??? bildirildi.

Beijing'de turizm geli?iyor
-?in2018/08/16 14:30:20August 16 2018 18:21:13

Beijing'de turizm geli?iyor

?in, dünyan?n 4. turist kayna?? ülkesi konumunda. 19 Temmuz günü Beijing, Shanghai ve Shaanxi eyaletinin turizm yetkilileri Xi'an kentinde bir mutabakat anla?mas? imzalad?. ü? b?lge, geni? bir turizm i?birli?i mekanizmas? kuracak, ?e?itli turizm ürünleri olu?turulacak ve dünya genelinden ?in'e turizm destinasyonlar? ortakla?a belirlenecek.

Türkiye'ye bir destek de Katar'dan: 15 milyar dolar
-Türkiye2018/08/16 11:23:20August 16 2018 18:21:13

Türkiye'ye bir destek de Katar'dan: 15 milyar dolar

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yat?r?m yapacak. Dev yat?r?m karar?, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n, Be?tepe'de Katar Emiri el-Sani ile ger?ekle?tirdi?i g?rü?mede al?nd?.

Bakanl?k a??klad?: ?in ticaret heyeti ABD'ye gidecek
-?in2018/08/16 11:10:20August 16 2018 18:21:13

Bakanl?k a??klad?: ?in ticaret heyeti ABD'ye gidecek

?in Ticaret Bakanl???, ABD taraf?n?n daveti üzerine Ticaret Bakan Yard?mc?s? ve Uluslararas? Ticaret Müzakereleri Temsilci Yard?mc?s? Wang Shouwen liderli?indeki bir heyetin, A?ustos ay? sonunda ABD'ye gidece?ini a??klad?.

Kabil'de e?itim kurumuna bombal? sald?r?: 48 ?lü
-Dünya2018/08/16 10:38:47August 16 2018 18:21:13

Kabil'de e?itim kurumuna bombal? sald?r?: 48 ?lü

Afganistan'?n ba?kenti Kabil'de bir e?itim kurumunu hedef alan intihar sald?r?s?nda 48 ki?i hayat?n? kaybetti, 67 ki?i yaraland?.

ABD'nin küresel ticaret sava??na g?re konumlanmak
-?in2018/08/16 10:35:30August 16 2018 18:21:13

ABD'nin küresel ticaret sava??na g?re konumlanmak

ABD'nin ?nce ?in'e, ard?ndan AB'ye, ?imdi de Türkiye'ye kar?? uygulad??? ve ?u anda yakla??k 30 ülkeye kar?? sürdürdü?ü ek gümrük vergisi yapt?r?m?, a??k ki bir küresel ticaret sava?? ilan?d?r.

Yang Jiechi So?i'de Putin'le g?rü?tü
-?in2018/08/16 10:26:43August 16 2018 18:21:13

Yang Jiechi So?i'de Putin'le g?rü?tü

Rusya Devlet Ba?kan? Vlaimir Putin dün So?i'de ?in Komünist Partisi (?KP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve D?? ?li?kiler ?al??ma Komitesi Genel ??ler Ofisi Ba?kan? Yang Jiechi'yle bir araya geldi.

Taiwan'da tarih kitaplar?n?n de?i?tirilmesine tepki
金牌彩票线路导航:-?in2018/08/16 10:16:39August 16 2018 18:21:13

Taiwan'da tarih kitaplar?n?n de?i?tirilmesine tepki

Taiwan adas?nda tarih kitaplar?n?n de?i?tirilerek, ?in tarihinin ‘Do?u Asya tarihi' kapsam?nda anlat?lmas?na, ?in Devlet Konseyi'nden tepki geldi.

?in liderlerinden Kambo?ya Halk Partisi'ne kutlama mesajlar?
-?in2018/08/16 10:09:42August 16 2018 18:21:13

?in liderlerinden Kambo?ya Halk Partisi'ne kutlama mesajlar?

?in Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kambo?ya Halk Partisi (CPP) Ba?kan? Samdech Hun Sen'e kutlama mesaj? g?ndererek se?im zaferini tebrik etti.

Türkiye'nin ABD'ye ek vergi tedbiri yürürlükte
-Türkiye2018/08/15 21:11:50August 16 2018 18:21:13

Türkiye'nin ABD'ye ek vergi tedbiri yürürlükte

Türkiye'nin ABD'den ithal etti?i baz? ürünlerin ithalat?nda ek mali yükümlülük oranlar?n? yüzde 100 art?rma karar? yürürlü?e girdi.

Cumhurba?kanl??? S?zcüsü Kal?n: Ekonomide iyiye do?ru gidi? ba?lad?
-?in2018/08/15 20:48:31August 16 2018 18:21:13

Cumhurba?kanl??? S?zcüsü Kal?n: Ekonomide iyiye do?ru gidi? ba?lad?

Cumhurba?kanl??? S?zcüsü Kal?n, "(Ekonomide) ?yiye do?ru bir gidi?in dün itibar?yla ba?lad???n? g?rüyoruz. Bu iyiye gidi?in bundan sonra da devam edece?i temel beklentimiz." dedi.

Putin'den Kuzey Kore liderine “g?rü?ebiliriz” mesaj?
-Dünya2018/08/15 19:41:41August 16 2018 18:21:13

Putin'den Kuzey Kore liderine “g?rü?ebiliriz” mesaj?

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin'in, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) lideri Kim Jong-un ile erken bir tarihte g?rü?mek istedi?ini ifade etti?i belirtildi.

?in-Rusya Stratejik Güvenlik ?sti?aresi Moskova'da yap?ld?
-?in2018/08/15 19:27:04August 16 2018 18:21:13

?in-Rusya Stratejik Güvenlik ?sti?aresi Moskova'da yap?ld?

4. ?in-Rusya Stratejik Güvenlik ?sti?aresi, Rusya'n?n ba?kenti Moskova'da bugün düzenlendi.

Xi'nin yoksullukla mücadeleyle ilgili a??klamalar? kitap oldu
-?in2018/08/15 18:46:00August 16 2018 18:21:13

Xi'nin yoksullukla mücadeleyle ilgili a??klamalar? kitap oldu

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping'in yoksullukla mücadele konusunda yapt??? konu?malar derlenerek kitap haline getirildi.

daha fazla >> China TV

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Ticaret sava?? hakk?nda ?inliler ne dü?ünüyor?
Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor